Dự án Chung cư cao tầng xã Phong Phú, Bình Chánh

Chi tiết dự án

Quy mô diện tích: 0,9ha

Địa chỉ: xã Phong Phú, Bình Chánh, Khu đô thị Nam TP. HCM

Loại dự án: Khu chung cư - căn hộ

Pháp lý dự án: GCN QSDĐ dự án

Tầng cao: 12 tầng

Dự án tương tự