Xúc tiến đầu tư

 • 01

  TƯ VẤN KHẢ THI DỰ ÁN

  Tìm kiếm quỹ đất

  Tìm kiếm quỹ đất

  Phân tích cơ hội đầu tư

  Phân tích cơ hội đầu tư

  Phân tích tổng quan pháp lý dự án

  Phân tích tổng quan pháp lý dự án

  (Cùng với chủ đầu tư) lập báo cáo khả thi phục vụ cho việc đưa ra quyết định đầu tư, lựa chọn địa điểm đầu tư.

  (Cùng với chủ đầu tư) lập báo cáo khả thi phục vụ cho việc đưa ra quyết định đầu tư, lựa chọn địa điểm đầu tư.

  TƯ VẤN KHẢ THI DỰ ÁN
 • 02

  TƯ VẤN GIẢI PHÁP PHÁP LÝ

  Phân tích tổng quan pháp lý dự án

  Phân tích tổng quan pháp lý dự án

  Đưa ra các bước triển khai pháp lý và dự trù tiến độ

  Đưa ra các bước triển khai pháp lý và dự trù tiến độ

  Ước tính chi phí sử dụng đất

  Ước tính chi phí sử dụng đất

  Cảnh báo rủi ro

  Cảnh báo rủi ro

  TƯ VẤN GIẢI PHÁP PHÁP LÝ
 • 03

  TÌM KIẾM NHÀ ĐẦU TƯ – DỰ ÁN PHÙ HỢP

  Phân tích cấu trúc tài chính của dự án

  Phân tích cấu trúc tài chính của dự án

  Lộ trình đầu tư

  Lộ trình đầu tư

  Tìm kiếm, kết nối nhà đầu tư phù hợp

  Tìm kiếm, kết nối nhà đầu tư phù hợp

  TÌM KIẾM NHÀ ĐẦU TƯ – DỰ ÁN PHÙ HỢP