Tư Vấn Pháp Lý Và Quản Lý Dự Án

 • 01

  GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

  Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

  Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

  Chấp thuận/ lựa chọn chủ đầu tư

  Chấp thuận/ lựa chọn chủ đầu tư

  Phê duyệt Quy hoạch

  Phê duyệt Quy hoạch

  Quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất

  Quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất

  Xác định tiền sử dụng đất

  Xác định tiền sử dụng đất

  Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Dự án (Sổ đỏ)

  Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Dự án (Sổ đỏ)

  Cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật

  Cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật

  Cấp giấy phép xây dựng công trình

  Cấp giấy phép xây dựng công trình

  GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI DỰ ÁN
 • 02

  GIAI ĐOẠN LIÊN QUAN ĐẾN BÁN HÀNG

  Văn bản đủ điều kiện bán hàng

  Văn bản đủ điều kiện bán hàng

  Văn bản đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà/công trình

  Văn bản đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà/công trình

  Cấp chủ quyền sở hữu nhà cho khách hàng (sổ hồng)

  Cấp chủ quyền sở hữu nhà cho khách hàng (sổ hồng)

  GIAI ĐOẠN LIÊN QUAN ĐẾN BÁN HÀNG
 • 03

  QUẢN LÝ DỰ ÁN TỔNG THỂ

  Tìm kiếm quỹ đất

  Tìm kiếm quỹ đất

  Nghiên cứu khả thi, lập phương án đầu tư hiệu quả

  Nghiên cứu khả thi, lập phương án đầu tư hiệu quả

  Lập phương án tài chính, vốn đầu tư, tìm kiếm kết nối nhà đầu tư, phương án vay vốn

  Lập phương án tài chính, vốn đầu tư, tìm kiếm kết nối nhà đầu tư, phương án vay vốn

  Quản lý và triển khai pháp lý

  Quản lý và triển khai pháp lý

  Quản lý quy hoạch và thiết kế

  Quản lý quy hoạch và thiết kế

  Quản lý xây dựng

  Quản lý xây dựng

  Quản lý bán hàng, tiếp thị, chăm sóc khách hàng và hậu mãi

  Quản lý bán hàng, tiếp thị, chăm sóc khách hàng và hậu mãi

  Quản lý cho thuê, khai thác và vận hành

  Quản lý cho thuê, khai thác và vận hành

  QUẢN LÝ DỰ ÁN TỔNG THỂ