STT Tên dự án Loại dự án Pháp lý dự án Địa điểm Quy mô Ghi chú Quan tâm
1

Khu đất phường Phú Hữu, Thủ Đức

Chưa lập dự án Chưa lập dự án Tp Hồ Chí Minh Dưới 1ha Quan tâm
2

Khu đất Mỹ Phước Tân Vạn

Chưa lập dự án Chưa lập dự án Bình Dương 01 ha - 05 ha Quan tâm
3

Khu nhà ở huyện Phú Giáo, Bình Dương

Khu dân cư/Khu đô thị Quyết định phê duyệt 1/500 Bình Dương Trên 20 ha

Chuyển nhượng cổ phần công ty

Quan tâm
4

Khu phức hợp thương mại - căn hộ Thuận An

Khu chung cư - căn hộ Quyết định phê duyệt 1/500 Bình Dương Dưới 1ha Quan tâm
Dự án tương tự