Chuyên mục ngày Thứ Sáu

 • Bài 10: Nhận Chuyển Nhượng Đất Nông Nghiệp Để Thực Hiện Dự Án Phi Nông Nghiệp (Kinh Doanh Nhà Ở)
 • Bài 10: Nhận Chuyển Nhượng Đất Nông Nghiệp Để Thực Hiện Dự Án Phi Nông Nghiệp (Kinh Doanh Nhà Ở)

  28/04/2023

  Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP về sửa đổi một số nội dung hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2021. Nghị định này sửa đổi rất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, một trong số đó là quy định về: thủ tục cho phép nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp (bao gồm các dự án phát triển nhà ở, khu công nghiệp, thương mại dịch vụ…).

 • Bài 9: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Bài 9: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  01/10/2021

  Dự án phát triển nhà ở sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đồng thời đã hoàn thành đầu tư xây dựng công trình (Hạ tầng kỹ thuật, công trình nhà ở v.v…), thì Chủ đầu tư được phép đề nghị cơ quan chức năng thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận như sau: (1) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho từng nền đất (“Sổ đỏ”) đối với dự án phát triển theo hình thức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không bao gồm công trình nhà ở trên đất); (2) hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho từng sản phẩm: nhà ở, căn hộ, công trình (“Sổ hồng”) đối với dự án đầu tư xây dựng dự án hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng kỹ thuật – Hạ tầng xã hội và công trình nhà ở để bán.

 • Bài 8: Điều kiện bán hàng
 • Bài 8: Điều kiện bán hàng

  10/09/2021

  Kinh doanh bất động sản là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Xuất phát từ tính chất là một loại hàng hoá đặc biệt và có giá trị lớn, bất động sản khi được đưa vào kinh doanh cần phải đảm bảo các điều kiện cụ thể đã được pháp luật quy định. Vì vậy, việc hiểu được các điều kiện để được kinh doanh bất động sản là rất quan trọng đối với Chủ đầu tư và cả những nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức. Điều kiện được phép kinh doanh bất động sản là một trong những chủ đề quan trọng nhất đối với tất cả các chủ thể, đối tượng tham gia vào thị trường bất động sản.

 • Bài 7: Cấp phép xây dựng
 • Bài 7: Cấp phép xây dựng

  27/08/2021

  Chủ đầu tư thực hiện thủ tục Cấp phép xây dựng là giai đoạn chuẩn bị cho công tác xây dựng các công trình của dự án theo nội dung quy hoạch đã được phê duyệt. Thủ tục Cấp phép xây dựng gồm 2 phần: (Phần 1) Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình; (Phần 2) Giấy phép xây dựng. Theo đó, Phần 1 có nội dung chủ yếu mang tính kỹ thuật và là một trong những thành phần hồ sơ đầu vào của Phần 2. Trong phạm vi bài viết này, PQLand chỉ chia sẻ về thủ tục thực hiện Phần 2.

 • Bài 6: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án
 • Bài 6: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án

  13/08/2021

  Trong dự án phát triển nhà ở có hai giai đoạn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“Giấy chứng nhận QSDĐ”): Giai đoạn 1 cấp Giấy chứng nhận QSDĐ toàn dự án cho Chủ đầu tư thực hiện dự án; Giai đoạn 2 sẽ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho từng sản phẩm. Trong bài biết này, PQLand trước tiên sẽ chia sẻ thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho Chủ đầu tư thực hiện dự án.

 • Bài 5: Nghĩa vụ tài chính về đất đai
 • Bài 5: Nghĩa vụ tài chính về đất đai

  06/08/2021

  Ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về quy trình để Chủ đầu tư được nhà nước giao đất/cho thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất. Sau khi có Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính và ra thông báo để Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính.

TRA CỨU THÔNG TIN
 • Bảng giá đất
 • Diện tích tối thiểu tách thửa đất
 • Chuyên Mục Ngày Thứ Sáu